Nákupní košík

Váš košík
je prázdný

Kontaktní čočky | Peroxidové roztoky - nebojte se jich!

Peroxidové roztoky - nebojte se jich!

Kontaktní čočky s denním režimem nošení je nutné přes noc ponořit do čistícího roztoku, který čočku vydezinfikuje a odstraní z povrchu čočky kolonizující mikroorganismy, aby bylo možné kontaktní čočku další den použít. Další funkcí čistících roztoků je odstranění usazenin (bílkoviny a lipidy) z povrchu čočky.

Dalo by se říci, že jsou dvě kategorie čistících a dezinfekčních roztoku na měkké (včetně silikon-hydrogelových) kontaktní čočky.

  • víceúčelové
  • peroxidové systémy  (jednokrokové nebo dvoukrokové)

Většina prodávaných dezinfekčních čistících roztoků v ČR patří do kategorie víceúčelových. Tyto roztoky obsahují různé dezinfekční agenty, kteří mají ale stejnou funkci – porušení membrány mikroorganizmů a jejich následný zánik. Na rozdíl od peroxidových systémů, které jsou z jedné entity, tedy z peroxidu H2O2, májí širší pole působnosti v likvidaci mikroorganizmů. Peroxid je silný oxidační agent a může zničit mikroorganizmus několika způsoby – působením na proteiny, lipidy a DNA.

Testy, které porovnávají víceúčelové a peroxidové čističe (bez použití neutralizátoru) prokázaly, že téměř vždy mají peroxidové systémy větší schopnost ničit mikroogranizmy než víceúčelové roztoky.

Tyto výsledky nejsou moc relevantní s takzvanými jednokrokovými peroxidovými roztoky (např. AO SEPT), které mají neutralizátor zabudovaný v pouzdře na kontaktní čočky. U těchto systému dochází k okamžitému procesu neutralizace a tím se významně zkrátí doba pobytu čoček v koncentrovaném peroxidu. Kde na druhé straně jsou dvoukrokové peroxidové systémy, kam se neutralizator vkládá až po 4 hodinách pobytu čoček v koncentrovaném peroxidu. Dvoukrokový systém je nejúčinější ze všech roztoků v čištění a ničení mikroorganizmů.

Na našem trhu se dvoukrokové systémy nenabízí, ale velmi se jim blíží roztok OXYSEPT Comfort, který jako neutralizátor používá tablety, které peroxid neutralizují až po delší době pohybu v peroxidu. Tímto se dosáhne efektu delšího působení koncentrovaného peroxidu na kontaktní čočku.

Přestože se zdá, že jednokrokové peroxidové roztoky nejsou o moc účinější než víceúčelové, výzkumy více doporučují peroxidové roztoky pro jejich lepší schopnost čočky vyčistit, zničit mikroorganizmy,  ale především pro nižší výskyt komplikací u nositelů, kteří k čištění a dezinfekci používají peroxidové roztoky.