Nákupní košík

Váš košík
je prázdný

Kontaktní čočky | UV záření a oko

UV záření a oko

Co je UV záření?

Na úvod si vysvětleme, co je UV záření. Možná bude jednodušší, pokud uvedeme, co UV záření není: nejedná se o světlo - UV záření není součástí viditelného spektra. Je umístěno za modrým koncem viditelné části spektra elektromagnetického vlnění.

Tvoří je vlnové délky 400 až 100 nm a dělí se na UV-A záření s vlnovou délkou 400 až 315 nm, UV-B záření s vlnovou délkou 315 až 280nm, UV-C záření s vlnovou délkou 280 až 200 nm a UV-vakuum s vlnovou délkou 200 až 100 nm. 

 

Účinek UV záření a jeho mechanismus

Jakmile molekula absorbuje foton slunečního záření, je jeho energie převedena na tuto molekulu. Způsob účinku UV záření závisí na jeho vlnové délce. Energie je nepřímo úměrná vlnové délce, s poklesem vlnové délky se zvyšuje energie. Z toho vyplývá, že UV záření s kratší vlnovou délku má větší schopnost poškodit organismus.

 

Co může UV záření způsobit očním tkáním?

Jak už bylo uvedeno, UV-A a UV-B má na biologickou tkáň rozdílny vliv. Ten závisí na příslušné vlnové délce. Podobně existují i rozdíly v chrakteristikách absorbce UV záření očními tkáněmi. Nejvýznamnější úlohu při absorbci UV záření hrají v oku rohovka a čočka. Rohovka absorbuje většinu záření pod 300 nm a čočka primárně absorbuje UV-A záření s vlnovou délkou kratší než 370 nm.  

 

Problematika ochrany před UV zářením

Tvar orbity a obočí poskytuje částečnou anatomickou ochranu před přímým UV zářením, při ostrém světle dochází navíc k jeho další redukci díky přivírání očních víček. Odražené světlo však dopadá do oblasti orbity stále.

Experimentálně bylo potvrzeno, že použití klobouku se širokým okrajem může snížit vliv UV záření na oči způsobem odpovídajícím ochrannému faktoru 4. Časté používání slunečních brýlí je spojeno se 40% snížením rizika zadní subkabsulární katarakty. 

 

Kontakní čočky s UV filtrem

Dobře aplikované měkké kontakní čočky pokrývají celou rohovku a limbus. Přidávání UV filtru do měkkých kontaktních čoček poskytuje ochranu obou těchto oblastí a vnitřku oka před přímými a odraženými UV paprsky. Na rozdíl od některých slunečních brýlí také chrání před efektem fokusace periferního světla.

Experimentálně bylo prokázáno, že kontaktní čočky z etafilconu A výrazně snižují intenzitu periferních UV paprsků fokusovaných do oblasti nasálního limbu. Ochrana je poskytována u všech úhlů dopadu a autoři zdůrazňují možnost, že nošení kontaktních čoček s UV filtrem snižuje riziko takových očních chorob, jako je pterygium a časná kortikální katarakta.