Nákupní košík

Váš košík
je prázdný

Kontaktní čočky | Kontaktní čočky a komplikace

Kontaktní čočky a komplikace

Kontakní čočky jsou stále cizím tělískem na oku, které může a také někdy vyvolá oční problémy. Přestože kontaktní čočky bezpečně nosí miliony lidí po celém světě, jejich používání zvyšuje riziko očních infekcí. Faktory přispívající k očním infekcím jsou:

 • Užívání čoček s prodlouženým režimem nošení
 • Snížená výměna slz pod kontakní čočkou
 • Faktory prostředí
 • Nedostatečná hygiena

Keratitida

Nejběžnější spojená infekce s nošením kontaktních čoček je keratitida. Jedná se o zánětlivé onemocnění oční rohovky. Rozlišuje se na:

 • Keratitidu povrchovou - projevující se tečkovitými nebo větvícími se ložisky, rohovkovým vředem, šířícím se do okolí, nebo postihuje jen okraje rohovky.
 • Keratitida hluboká - postihující celou tkáň rohovky a zpravidla působící trvalou ztrátu její průhlednosti.

 Mezi nejčastější příčiny můžeme řadit:

 • Viry (adenoviry, herpes simplex)
 • Bakterie (stafylokoky, streptokoky, Haemophillus influenzae, H. aegyptius, Neisseria gonorrhoeae, N. meningitidis, Pseudomonas aeruginosa).
 • Mykózy

Symptomy keratitidy:

 • Rozostřené vidění
 • Neobvyklé zčervenání oka
 • Bolest oka
 • Slzení
 • Nadměrné slzení
 • Citlivost oka na světlo
 • Pocit cizího tělíska

Gigantopapilární konjunktivitida

je nejběžnější komplikací spojená s nošením kontaktních čoček. Gigantopapilární konjunktivitida může vzniknout mechanickým dražděním horní tarzální ploténky (horní víčko), ale časteji jako alergická reakce na usazeniny mukoproteinů na kontakní čočce, na materiál z kterého je kontakní čočka vyrobena nebo na čistící roztoky.

Nositelé uvádí horší snášenlivost čočky, zvýšenou pohyblivost čočky na oku, rozmazané vidění a svědění. Za takových podmínek je nošení čoček značně nekomfortní.

Nejdůležitější je odstranění příčiny. To znamená zvýšenou péči o kontaktní čočky, častější výměnu a zkrácení doby nošení.

Abraze rohovky

Jde o poranění oka vniknutím cizího těliska (například zrnko písku nebo prachové částice) pod kontaktní čočku. Toto poranění je běžnější u RGP (tvrdých) kontaktních čoček než u měkkých. Stupeň bolestivosti, pocit cizího tělíska a nepohodlí může být u každého různý. V každém případě je konzultace s oftalmologem na místě.   

Neovaskularizace

rohovková neovaskularizace je růst abnormálních cév z limbu do rohovky (Limbus je oblast mezi bělmem a rohovkou) . Za normálních okolností je rohovka avaskulární (bez cév), protože její struktůra je kompaktní a neumožňuje růst cév. Poruchou rohovkového metabolismu a následkem edému stromatu rohovky, ztrácí rohovka svojí struktůru a výsledkem je neovaskularizace.

Používáním kontaktních čoček, zejména čoček s prodlouženým režimem nošení, se mírně snižuje přísun kyslíku k rohovce. Reakcí rohovky na tento fakt (nedostatek kyslíku), je růst abnormálních cév.

Edém rohovky

stejně jako u neovaskularizace rohovky je i u edému příčina hypoxie ( nedostatek kyslíku). Nesprávné nošení čoček s prodlouženým režimem je nejčastějším důvodem pro vznik edému.

Edém je často bez symptomů, v některých případech si nositelé stěžují na zamlžené vidění, kruhy kolem světel a bolest při sundávání čoček

Vřed rohovky

Rohovkový vřed je velmi nebezpečné onemocnění a více než devastující komplikace u kontaktních čoček. Mezi mikro-organizmy způsobující rohovkový vřed patří bakterie, mykózy a parazitické améby.

Nošení kontakních čoček bez důkladné dezinfekce a čištění v kombinaci s abrazí rohovky nebo malé trhlinky v rohovce, mnohonásobně zvyšuje pravděpodobnost vzniku rohovkového vředu. Vyšší riziko vzniku tohoto onemocnění je u měkkých kontakních čoček a čoček s prodlouženým režimem nošení

Sympromy jako prudká bolest oka, pocit cizího tělíska, zarudnutí a slzivost oka jsou varováním k okamžitému vyhledání odborné pomoci.

Při léčbě rohovkového vředu je vážné nebezpečí z prodlení a nelze ji odkládat. Následkem opožděné a nesprávné léčby rohovkového vředu může být rozsáhlá jizva, slepota nebo i ztráta oka. Faktor času je nejdůležitější pro vyléčení s co nejmenšími následky.